БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Неизвестен епизод от проучванията върху българите от Северното Причерноморие


Автори:
Николай Проданов

Страници: 299-304

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


421 изтегляния от 29.10.2017 г.