БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Взаимоотношенията между генерал Георги Тодоров и Владимир Димитров-Майстора през Балканската война (1912 - 1913 г.)


Автори:
Георги Костов

Страници: 305-313

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


553 изтегляния от 29.10.2017 г.