БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Военните флотилии на България и Австро-Унгария по Диолни Дунав (1915 - 1917 г.)


Автори:
Велико Лечев

Страници: 315-330

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


615 изтегляния от 29.10.2017 г.