БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Българските малцинствени проблеми в Бесарабия пред Обществото на народите


Автори:
Благовест Нягулов

Страници: 331-351

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


429 изтегляния от 29.10.2017 г.