БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Някои теоретични резултати от изследването на системата на родство у българите в Украйна


Автори:
Александър Шабашов

Страници: 353-367

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


396 изтегляния от 29.10.2017 г.