БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Обичаи и обреди, свързани със смъртта и погребението у бесарабските българи


Автори:
Николай Колев

Страници: 369-378

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


12928 изтегляния от 29.10.2017 г.