БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Етническа изразителност на българското жилище в Бесарабия през XIX - XX в.


Автори:
Александър Пригарин

Страници: 379-393

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


352 изтегляния от 29.10.2017 г.