БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

"Граматичен обзор на формите на имена и глаголи" (1927 г.) от А.Т.-Балан като кодифиционен документ от 20-те години на XX в.


Автори:
Русин Русинов

Страници: 399-406

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


560 изтегляния от 29.10.2017 г.