БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Състояние и функциониране на българския език в Молдова


Автори:
Надежда Кара

Страници: 407-411

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


397 изтегляния от 29.10.2017 г.