БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ, 1997 / Том 6 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 513 от 29.10.2017 г.)

Table of Contents (in French)

(изтегляния 455 от 29.10.2017 г.)

Предговор

(изтегляния 457 от 29.10.2017 г.)

Preface

(изтегляния 475 от 29.10.2017 г.)

Знаци върху канцела на църква №2 в Дръстър
Ралица Иванова Стефка Ангелова Румяна Колева Елена Ангелова

(изтегляния 667 от 29.10.2017 г.)

Молитва против нежит върху амулет от X в. от Пъкуйул луй Соаре
Казимир Попконстантинов

(изтегляния 842 от 29.10.2017 г.)

Имитациите на анонимните фолиси клас А-2
Валери Йотов

(изтегляния 804 от 29.10.2017 г.)

Немската колонизация по Долни Дунав през XIX в.
Христо Глушков

(изтегляния 763 от 29.10.2017 г.)

Пандели Кисимов в бесарабия (1962 - 1865 г.)
Вера Бонева

(изтегляния 565 от 29.10.2017 г.)

Списание "Общ труд" (1868 г.) и българският книжовен език
Русин Русинов

(изтегляния 452 от 29.10.2017 г.)

Състояние и функциониране на българския език в Молдова
Надежда Кара

(изтегляния 505 от 29.10.2017 г.)

Местоименната система в чийшийските говори (Бесарабия)
Светлана Топалова

(изтегляния 583 от 29.10.2017 г.)

Названията на прозорец в българските диалекти в Южна Украйна
Валентина Колесник

(изтегляния 480 от 29.10.2017 г.)