БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Някои особености на българо-руските междудиалектни контати на територията на Одеска област в Украйна


Автори:
Людмила Баранник

Страници: 413-427

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


533 изтегляния от 29.10.2017 г.