БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Лексикални особености на българския говор в с. Червонармейское, Одеска област


Автори:
Зоя Барболова

Страници: 429-435

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


616 изтегляния от 29.10.2017 г.