БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Местоименната система в чийшийските говори (Бесарабия)


Автори:
Светлана Топалова

Страници: 437-448

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


494 изтегляния от 29.10.2017 г.