БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За една лексикална особеност в говора на с. Криничое, Одеска област


Автори:
Любка Стоичкова

Страници: 449-454

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


355 изтегляния от 29.10.2017 г.