БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Названията на прозорец в българските диалекти в Южна Украйна


Автори:
Валентина Колесник

Страници: 455-461

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


366 изтегляния от 29.10.2017 г.