БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Родноезиковото обучение в районите с компактно българско население в Украйна и Молдова


Автори:
Николай Тодоров

Страници: 463-472

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


314 изтегляния от 29.10.2017 г.