БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Българите като обект и субект на бесарабския и на добруджанския въпрос


Автори:
Петър Тодоров

Страници: 473-484

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


371 изтегляния от 29.10.2017 г.