БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Знаци върху канцела на църква №2 в Дръстър


Автори:
Ралица Иванова
Стефка Ангелова
Румяна Колева
Елена Ангелова

Страници: 67-74

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


572 изтегляния от 29.10.2017 г.