БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За социално-политическата организация на Кубратова Велика България: II. Системата тьолис-тардуш и двудялбата "българи-котраги" в "Старата Велика България"


Автори:
Стефан Йорданов

Страници: 89-108

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


496 изтегляния от 29.10.2017 г.