БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Фонетична и морфологична дублетност в българския говор в кв. Терновка - гр. Николаев (Украйна)


Автори:
Зоя Барболова

Страници: 549-560

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


615 изтегляния от 30.10.2017 г.
Изтегляния по държави
France  (1) / Portugal  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / United Kingdom  (24) / United States  (61) / Germany  (38) / NA (434) / Russian Federation  (17) / China  (3) / Sweden  (4) / Bulgaria  (22) / Poland  (1) / Turkey  (3) / Ukraine  (5)