СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

De Jure, 2019 / Том 10 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 44 от 12.12.2019 г.)

Арбитражно споразумение, сключено чрез електронни средства
Александър Кацарски
(изтегляния 43 от 12.12.2019 г.)

За „правото на смърт“
Николета Пулева
(изтегляния 42 от 12.12.2019 г.)

Обещаване на задължението или действието на трето лице
Петър Топуров
(изтегляния 45 от 12.12.2019 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 67 от 12.12.2019 г.)

Authors in this Issue
(изтегляния 30 от 12.12.2019 г.)