СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

De Jure, 2019 / Том 10 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 220 от 12.12.2019 г.)

За „правото на смърт“
Николета Пулева
DOI: https://doi.org/10.54664/WCJT6006
(изтегляния 250 от 12.12.2019 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 319 от 12.12.2019 г.)

Authors in this Issue

(изтегляния 191 от 12.12.2019 г.)