СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Арбитражно споразумение, сключено чрез електронни средства


Автори:
Александър Кацарски Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България

Страници: 163-167
DOI: https://doi.org/10.54664/GSOG4478

Резюме:


The research deals with the conclusion of arbitration agreement by electronic means in view of the written requirement of Art. 7 Para 2 of the International Commercial Arbitration Act (ICAA).


Ключови думи:

arbitration agreement, conclusion by electronic means

Изтегляне


246 изтегляния от 12.12.2019 г.