СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Общи положения при исковете за обезщетение за вреди, причинени от нарушение на правилата на конкуренцията


Автори:
Елеонора Матеина Адвокатско дружество „Цветкова, Бебов, Комаревски“, България

Страници: 203-2010
DOI: https://doi.org/10.54664/KJFK8320

Резюме:


This article aims to provide a general overview of the regime of claims for private damages caused by breaches of competition law. The possibility for private damages claims existed even prior the adoption of the Directive 2014/104/EU of the European Parliament and of the Council of 26 November 2014 on certain rules governing actions for damages under national law for infringements of the competition law provisions of the Member States and of the European Union. Nevertheless, these claims were not popular among the business, even when the Commission for Protection of competition established breaches and imposed sanctions for breach of competition. With the transposition of the directive in the Bulgarian Competition Protection Act, an increased interest towards private damages claims is expected.


Ключови думи:

indemnification, private damages, breach, competition law, claims.

Изтегляне


243 изтегляния от 12.12.2019 г.