СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Новите регулаторни мерки в Директива (ЕС) 2018/1673 за борба с изпирането на пари по наказателноправен ред


Автори:
Ваня Несторова Върховна касационна прокуратура, България

Страници: 211-217
DOI: https://doi.org/10.54664/UTWW3987

Резюме:


On 12 November 2018, Directive 2018/1673 on combating money laundering by criminal law was published in the Official Journal of the European Union. As a part of a legislative package that extends the scope of anti-money laundering measures and strengthens the existing ones, the Directive aims to facilitate the police and judicial cooperation between the Members States.


Ключови думи:

European Union, criminal law, money laundering

Изтегляне


323 изтегляния от 12.12.2019 г.