СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

De Jure, 2021 / Том 12 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 546 от 17.6.2021 г.)

Менителнични възражения
Георги Павлов
DOI: https://doi.org/10.54664/SUCQ9421
(изтегляния 512 от 17.6.2021 г.)

За авторите

(изтегляния 781 от 17.6.2021 г.)

About the Authors

(изтегляния 464 от 17.6.2021 г.)