СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

De Jure, 2021 / Том 12 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 83 от 17.6.2021 г.)

Приложно поле и някои особености на споразумението по ЗАНН
Изабела Чакърова-Димитрова
(изтегляния 206 от 17.6.2021 г.)

Менителнични възражения
Георги Павлов
(изтегляния 78 от 17.6.2021 г.)

За авторите
(изтегляния 131 от 17.6.2021 г.)

About the Authors
(изтегляния 56 от 17.6.2021 г.)