СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Приложно поле и някои особености на споразумението по ЗАНН


Автори:
Изабела Чакърова-Димитрова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 22-34
DOI: https://doi.org/10.54664/GTDR2429

Резюме:


The research subject of this paper is the legal framework of an agreement according to the Law for the administrative offences and sanctions. In its first part the author defines the scope of application of the LAOS agreement. The second part of this paper focuses on the specific features of this institution regarding administrative penalties. The author poses essential questions and motivates some proposals for legislative changes.


Ключови думи:

agreement, admissibility, administrative offence, recurrence, quasi-recurrence, administrative penalty, administrative penal proceeding, Law for the administrative offences and sanctions.

Изтегляне


568 изтегляния от 17.6.2021 г.