СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Субективни права и задължения, изпълващи съдържанието на специфичното правоотношение, свързано с труда на лишените от свобода


Автори:
Йордан Йорданов Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, България

Страници: 60-68
DOI: https://doi.org/10.54664/MAZL1706

Резюме:


The article examines the work of persons sentenced to imprisonment in the Republic of Bulgaria who perform community service. The emphasis in the exhibition is the subjective rights and obligations of the participants in the emerging legal relationship in view of the specifics of the work performed, which are incompatible with the legal sphere of free citizens participating in the employment relationship.


Ключови думи:

socially useful work; convicted persons

Изтегляне


217 изтегляния от 17.6.2021 г.