СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

De Jure, 2022 / Том 13 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 591 от 21.12.2022 г.)

Криминалистични експертизи
Иван Видолов
DOI: https://doi.org/10.54664/YSBS7394
(изтегляния 328 от 21.12.2022 г.)

Изпълнение на административни договори
Мария Данаилова
DOI: https://doi.org/10.54664/DNZI4433
(изтегляния 338 от 21.12.2022 г.)

По някои въпроси на електронния фиш
Илмира Илиева
DOI: https://doi.org/10.54664/NFZP8644
(изтегляния 498 от 21.12.2022 г.)

Historical and Comparative Overview of Indictment Review
Arlinda Hasani Saranda Leka
DOI: https://doi.org/10.54664/DYHK8910
(изтегляния 269 от 21.12.2022 г.)

За авторите

(изтегляния 366 от 21.12.2022 г.)

About the Authors

(изтегляния 287 от 21.12.2022 г.)