СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

De Jure, 2015 / Том 6 / Брой 2

Статии

Ограниченията в дееспособността в римското право
Малина Новкиришка-Стоянова

(изтегляния 901 от 12.12.2016 г.)

Основания за отвод на защитника в Наказателния процес
Десислава Давидкова-Димитрова

(изтегляния 787 от 12.12.2016 г.)

Проблеми на обезпечителното производство по ЗОПДНПИ
Николай Колев

(изтегляния 803 от 12.12.2016 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 536 от 29.5.2019 г.)

Съдържание

(изтегляния 491 от 29.5.2019 г.)