СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

De Jure, 2016 / Том 7 / Брой 1

Статии

Проблемът за изпълнението на юридическите актове
Евгени Стоянов

(изтегляния 1243 от 10.7.2016 г.)

По някои въпроси на съкратеното съдебно следствие
Гергана Маринова

(изтегляния 3278 от 12.7.2016 г.)

Правото на отговор и печатните медии в България
Райна Николова

(изтегляния 1491 от 12.7.2016 г.)

Новият закон за обществените поръчки
Милка Ламбева

(изтегляния 951 от 13.7.2016 г.)

За корпоративната наказателна отговорност
Силвия Евтимова

(изтегляния 2230 от 13.7.2016 г.)

Защита на бедните обвиняеми
Десислава Давидкова-Димитрова

(изтегляния 987 от 13.7.2016 г.)

Международни стандарти и отговорност за корупционните престъпления в Русия
Елена Сафронова Иван Куксин

(изтегляния 756 от 13.7.2016 г.)

Съдържание

(изтегляния 596 от 1.3.2019 г.)