СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

De Jure, 2016 / Том 7 / Брой 1

Статии

Проблемът за изпълнението на юридическите актове
Евгени Стоянов

(изтегляния 981 от 10.7.2016 г.)

По някои въпроси на съкратеното съдебно следствие
Гергана Маринова

(изтегляния 3001 от 12.7.2016 г.)

Правото на отговор и печатните медии в България
Райна Николова

(изтегляния 1213 от 12.7.2016 г.)

Новият закон за обществените поръчки
Милка Ламбева

(изтегляния 702 от 13.7.2016 г.)

За корпоративната наказателна отговорност
Силвия Евтимова

(изтегляния 1835 от 13.7.2016 г.)

Защита на бедните обвиняеми
Десислава Давидкова-Димитрова

(изтегляния 741 от 13.7.2016 г.)

Международни стандарти и отговорност за корупционните престъпления в Русия
Елена Сафронова Иван Куксин

(изтегляния 532 от 13.7.2016 г.)

Съдържание

(изтегляния 379 от 1.3.2019 г.)