СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

De Jure, 2016 / Том 7 / Брой 1

Статии

Проблемът за изпълнението на юридическите актове
Евгени Стоянов

(изтегляния 915 от 10.7.2016 г.)

По някои въпроси на съкратеното съдебно следствие
Гергана Маринова

(изтегляния 2922 от 12.7.2016 г.)

Правото на отговор и печатните медии в България
Райна Николова

(изтегляния 1146 от 12.7.2016 г.)

Новият закон за обществените поръчки
Милка Ламбева

(изтегляния 636 от 13.7.2016 г.)

За корпоративната наказателна отговорност
Силвия Евтимова

(изтегляния 1740 от 13.7.2016 г.)

Защита на бедните обвиняеми
Десислава Давидкова-Димитрова

(изтегляния 671 от 13.7.2016 г.)

Международни стандарти и отговорност за корупционните престъпления в Русия
Елена Сафронова Иван Куксин

(изтегляния 480 от 13.7.2016 г.)

Съдържание

(изтегляния 322 от 1.3.2019 г.)