СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

De Jure, 2016 / Том 7 / Брой 1

Статии

Проблемът за изпълнението на юридическите актове
Евгени Стоянов

(изтегляния 809 от 10.7.2016 г.)

По някои въпроси на съкратеното съдебно следствие
Гергана Маринова

(изтегляния 2811 от 12.7.2016 г.)

Правото на отговор и печатните медии в България
Райна Николова

(изтегляния 1044 от 12.7.2016 г.)

Новият закон за обществените поръчки
Милка Ламбева

(изтегляния 561 от 13.7.2016 г.)

За корпоративната наказателна отговорност
Силвия Евтимова

(изтегляния 1611 от 13.7.2016 г.)

Защита на бедните обвиняеми
Десислава Давидкова-Димитрова

(изтегляния 578 от 13.7.2016 г.)

Международни стандарти и отговорност за корупционните престъпления в Русия
Елена Сафронова Иван Куксин

(изтегляния 405 от 13.7.2016 г.)

Съдържание

(изтегляния 244 от 1.3.2019 г.)