СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

De Jure, 2017 / Том 8 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 488 от 12.6.2017 г.)

Обектът на престъплението и обществената опасност
Борис Велчев

(изтегляния 707 от 12.6.2017 г.)

За задължителното избирателно право
Пламен Киров

(изтегляния 741 от 12.6.2017 г.)

Процесуални проблеми на реторсията
Георги Митов

(изтегляния 759 от 12.6.2017 г.)

Относно едноинстанционния съдебен контрол по чл. 215, ал. 7 ЗУТ
Изабела Чакърова-Димитрова

(изтегляния 573 от 12.6.2017 г.)

Право на политическо мнение на гражданите
Наталия Киселова

(изтегляния 1064 от 12.6.2017 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 512 от 12.6.2017 г.)