СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

De Jure, 2017 / Том 8 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 566 от 12.6.2017 г.)

Обектът на престъплението и обществената опасност
Борис Велчев

(изтегляния 792 от 12.6.2017 г.)

За задължителното избирателно право
Пламен Киров

(изтегляния 917 от 12.6.2017 г.)

Процесуални проблеми на реторсията
Георги Митов

(изтегляния 826 от 12.6.2017 г.)

Относно едноинстанционния съдебен контрол по чл. 215, ал. 7 ЗУТ
Изабела Чакърова-Димитрова

(изтегляния 678 от 12.6.2017 г.)

Право на политическо мнение на гражданите
Наталия Киселова

(изтегляния 1194 от 12.6.2017 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 573 от 12.6.2017 г.)