СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

De Jure, 2017 / Том 8 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 853 от 12.6.2017 г.)

Обектът на престъплението и обществената опасност
Борис Велчев

(изтегляния 1133 от 12.6.2017 г.)

За задължителното избирателно право
Пламен Киров

(изтегляния 1296 от 12.6.2017 г.)

Процесуални проблеми на реторсията
Георги Митов

(изтегляния 1154 от 12.6.2017 г.)

Относно едноинстанционния съдебен контрол по чл. 215, ал. 7 ЗУТ
Изабела Чакърова-Димитрова

(изтегляния 999 от 12.6.2017 г.)

Право на политическо мнение на гражданите
Наталия Киселова

(изтегляния 1570 от 12.6.2017 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 873 от 12.6.2017 г.)