СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

De Jure, 2017 / Том 8 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 622 от 12.6.2017 г.)

Обектът на престъплението и обществената опасност
Борис Велчев

(изтегляния 864 от 12.6.2017 г.)

За задължителното избирателно право
Пламен Киров

(изтегляния 990 от 12.6.2017 г.)

Процесуални проблеми на реторсията
Георги Митов

(изтегляния 881 от 12.6.2017 г.)

Относно едноинстанционния съдебен контрол по чл. 215, ал. 7 ЗУТ
Изабела Чакърова-Димитрова

(изтегляния 747 от 12.6.2017 г.)

Право на политическо мнение на гражданите
Наталия Киселова

(изтегляния 1265 от 12.6.2017 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 620 от 12.6.2017 г.)