СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Освобождаване от изтърпяване на наказание, наложено за престъпление, което се преследва по тъжба на пострадалия, когато преди започване на неговото изпълнение частният тъжител е поискал това


Автори:
Георги Митов Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България

Страници: 113-117

Резюме:


The petition of the private complainant in the process of private prosecution to liberate the perpetrator from punishment before its execution (Art.414, par.1.3 of the Criminal Procedure Code) is his specific right, connected to the criminal prosecution of the perpetrator of the respective crime. The current legislation provides for some illogical solutions with regard to the court ruling on this petition. They are analyzed in detail in the paper and certain suggestions de lege ferenda are made.


Ключови думи:

private petitioner, execution of punishment, private prosecution, competent court, act of the court.

Изтегляне


938 изтегляния от 13.12.2017 г.
Изтегляния по държави
France  (5) / Portugal  (1) / Cote D'Ivoire  (2) / Romania  (1) / United Kingdom  (22) / United States  (145) / Germany  (38) / NA (593) / Russian Federation  (11) / China  (3) / Sweden  (2) / Bulgaria  (107) / Turkey  (3) / Ukraine  (5)