СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

De Jure, 2017 / Том 8 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 792 от 13.12.2017 г.)

Наказателният кодекс – състояние и перспективи
Момяна Гунева

(изтегляния 967 от 13.12.2017 г.)

Шифрованите понятия в Наказателния кодекс
Румен Марков

(изтегляния 1102 от 13.12.2017 г.)

За разкриването на корупционни престъпления
Борис Велчев

(изтегляния 1211 от 13.12.2017 г.)

Политически реформи и избирателни системи
Пламен Киров

(изтегляния 942 от 13.12.2017 г.)

Конституционни функции на Народното събрание
Наталия Киселова

(изтегляния 1141 от 13.12.2017 г.)

За понятието „данъчна дискриминация“
Ани Митева

(изтегляния 3016 от 13.12.2017 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 670 от 29.5.2019 г.)