СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

De Jure, 2017 / Том 8 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 436 от 13.12.2017 г.)

Наказателният кодекс – състояние и перспективи
Момяна Гунева

(изтегляния 510 от 13.12.2017 г.)

Шифрованите понятия в Наказателния кодекс
Румен Марков

(изтегляния 696 от 13.12.2017 г.)

За разкриването на корупционни престъпления
Борис Велчев

(изтегляния 647 от 13.12.2017 г.)

Политически реформи и избирателни системи
Пламен Киров

(изтегляния 556 от 13.12.2017 г.)

Конституционни функции на Народното събрание
Наталия Киселова

(изтегляния 740 от 13.12.2017 г.)

За понятието „данъчна дискриминация“
Ани Митева

(изтегляния 2598 от 13.12.2017 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 280 от 29.5.2019 г.)