СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

De Jure, 2017 / Том 8 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 499 от 13.12.2017 г.)

Наказателният кодекс – състояние и перспективи
Момяна Гунева

(изтегляния 595 от 13.12.2017 г.)

Шифрованите понятия в Наказателния кодекс
Румен Марков

(изтегляния 769 от 13.12.2017 г.)

За разкриването на корупционни престъпления
Борис Велчев

(изтегляния 767 от 13.12.2017 г.)

Политически реформи и избирателни системи
Пламен Киров

(изтегляния 632 от 13.12.2017 г.)

Конституционни функции на Народното събрание
Наталия Киселова

(изтегляния 825 от 13.12.2017 г.)

За понятието „данъчна дискриминация“
Ани Митева

(изтегляния 2661 от 13.12.2017 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 361 от 29.5.2019 г.)