De Jure, 2017 / Том 8 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 245 от 13.12.2017 г.)

Наказателният кодекс – състояние и перспективи
Момяна Гунева
(изтегляния 259 от 13.12.2017 г.)

Шифрованите понятия в Наказателния кодекс
Румен Марков
(изтегляния 362 от 13.12.2017 г.)

За разкриването на корупционни престъпления
Борис Велчев
(изтегляния 341 от 13.12.2017 г.)

Политически реформи и избирателни системи
Пламен Киров
(изтегляния 301 от 13.12.2017 г.)

Конституционни функции на Народното събрание
Наталия Киселова
(изтегляния 398 от 13.12.2017 г.)

За понятието „данъчна дискриминация“
Ани Митева
(изтегляния 298 от 13.12.2017 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 24 от 29.5.2019 г.)