СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

De Jure, 2017 / Том 8 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 555 от 13.12.2017 г.)

Наказателният кодекс – състояние и перспективи
Момяна Гунева

(изтегляния 675 от 13.12.2017 г.)

Шифрованите понятия в Наказателния кодекс
Румен Марков

(изтегляния 832 от 13.12.2017 г.)

За разкриването на корупционни престъпления
Борис Велчев

(изтегляния 864 от 13.12.2017 г.)

Политически реформи и избирателни системи
Пламен Киров

(изтегляния 692 от 13.12.2017 г.)

Конституционни функции на Народното събрание
Наталия Киселова

(изтегляния 884 от 13.12.2017 г.)

За понятието „данъчна дискриминация“
Ани Митева

(изтегляния 2725 от 13.12.2017 г.)

За авторите в броя

(изтегляния 421 от 29.5.2019 г.)