БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО
ISSN: 2367-9549 (Online)
ISSN: 1314-2763 (Print)
Лиценз: CC BY-NC-ND

Библиотека "Диоген"


 

Библиотека „ДИОГЕН“ е рецензирано тематично издание  за иновационни изследвания в областта на философията и психологията. Поредицата се издава от Издателство „Св. св. Кирил и Методий“ на Великотърновския университет от 1993 г. като първоначално се утвърждава като местна платформа за изследвания, но през годините успява да привлече редица изтъкнати учени за членове на своята редколегия от страната и чужбина и заедно с това да разшири съществено кръга на публикуваните материали. Това го превръща в едно от най-авторитетните и широко признати научни издания за философия и психология в страната. Излиза в две книжки годишно – една по философия и една по психология.

През последните няколко години Диоген се разви и в посока международно утвърждаване. Публикации в поредицата имат изследователи от съседни страни като Румъния, Сърбия и Гърция, но също и от Русия, Полша, Украйна, Словакия и Албания.

Библиотека Диоген публикува само оригинални работи, които не са били публикувани никъде другаде досега. Всеки брой има фиксирана тема, която редколегията избира в съответствие с актуалните проблеми на съвремието и повдигнатите обществени и научни дискусии. Сред публикуваните досега издания, такива теми са например: отношенията между философия и аксиология, философия и наука,  практическата значимост на философията, философия и култура, изследвания върху социалната психология и психологията на личността и др.

Изданието е на свободен достъп.

Не се изискват такси от авторите за публикуване.

Изданието е лицензирано: CC BY-NC-ND/ Attribution-NonCommercial-NoDerivs

 

 

Списанието е реферирано и индексирано в:


               

          

 

CiteFactor, ICI, Sudoc