Редакционна колегия

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

  КНИЖНА ПОРЕДИЦА „ДИОГЕН“

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ КНИГА „ФИЛОСОФИЯ“

Главен редактор: проф.д.н. Вихрен Бузов, гл.ас.д-р Анна Иванова – секретар, доц.д-р Георги Белогашев, проф.д-р Здравко Иванов, доц.д-р Христо Христов

МЕЖДУНАРОДЕН ИЗДАТЕЛСКИ СЪВЕТ

Проф. дфн Андрей Павленко (Институт по философия, Руска академия на науките, Москва)

Проф. д-р Витан Стефанов (СУ „Св. Климент Охридски)

Проф.д-р Бояна Димитриевич (Университет в Ниш, Сърбия)

Проф. д-р Константин Стоянеску (Философски факултет, Университет в Букурещ, Румъния)

Доц. д-р Любиша Златанович (Университет в Ниш, Сърбия)

Проф. д-р Любиша Митрович (Университет в Ниш, Сърбия и Център за Балкански изследвания) – почетен професор на Философски факултет, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

Проф.д-р Панос Илиопулус (Университет Пелопонес, Гърция)

Проф. д-р Ромулус Бранковяну (Философски факултет, Университет в Букурещ, Румъния)

 

Адрес на редколегията:

Философски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 

бул. „Христо Ботев“ 19, 5000 Велико Търново Център, Велико Търново

v.buzov@ts.uni-vt.bgd.tasevska@ts.uni-vt.bg

 

Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“

ул. „Теодосий Търновски“ № 2, 5003 гр. Велико Търново

(Иван Иванов: тел. 062 618 295)