Библиотека "Диоген", 2018 / Том 26 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 53 от 26.11.2018 г.)

Философията и развитието на обществото
Вихрен Бузов
(изтегляния 37 от 26.11.2018 г.)

Неолибералният пърформанс – анихилация на сръбския суверенитет и интегритет
Владимир Цветкович Миленко Бодин Слободан Дивяк
(изтегляния 40 от 26.11.2018 г.)

Егоизъм или алтруизъм – фалшивата дилема
Иван Кацарски
(изтегляния 57 от 26.11.2018 г.)

Краят на неолиберализма? А сега накъде?
Валери Личев
(изтегляния 41 от 26.11.2018 г.)

Европейските ценности в кръга на противоречиви практики
Витан Стефанов
(изтегляния 35 от 26.11.2018 г.)

Социологически разрез на толерантността в студентска среда
Людмила Грибова
(изтегляния 39 от 26.11.2018 г.)

Идентичност и личностни ценности на младите в България
Пепа Петкова
(изтегляния 33 от 26.11.2018 г.)

Шокова политика
Генко Генков
(изтегляния 39 от 26.11.2018 г.)

Краят на метафизиката и последиците за обществото
Стоян Бъчваров
(изтегляния 38 от 26.11.2018 г.)

Информация за авторите
(изтегляния 37 от 26.11.2018 г.)

Информация за изданието
(изтегляния 31 от 26.11.2018 г.)