СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2003 / Том 11 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 213 от 3.7.2017 г.)

Родът и семейството в ранносредновековна Западна Европа
Надежда Христова
(изтегляния 197 от 3.7.2017 г.)

Св. Лаврентий – една хипотеза
Димо Чешмеджиев
(изтегляния 253 от 3.7.2017 г.)

Куропалати извън Византийската империя през IХ–ХI век
Николай Кънев
(изтегляния 303 от 3.7.2017 г.)

Византийското отношение към Запада през ХI век
Димитър Димитров
(изтегляния 212 от 3.7.2017 г.)

Две светски биографии на кръстоносци и техните автори
Красимира Гагова
(изтегляния 203 от 3.7.2017 г.)

Анзберт за преминот на еден крстоносен одред низ областа “Градец”
Александър Атанасовски
(изтегляния 207 от 3.7.2017 г.)

Владетелската титулатура според папската кореспонденция от ХIII век
Василка Тъпкова-Заимова
(изтегляния 288 от 3.7.2017 г.)

Манастирите на Второто българско царство
Тодор Овчаров
(изтегляния 464 от 3.7.2017 г.)

Император Йоан VII Палеолог и българските земи през 1390 г.
Момчил Младенов
(изтегляния 230 от 3.7.2017 г.)

ПОКЛОН ДЪЛБОК, УЧИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ!
Стоян Богданов
(изтегляния 184 от 25.7.2017 г.)