СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2003 / Том 11 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 625 от 3.7.2017 г.)

Родът и семейството в ранносредновековна Западна Европа
Надежда Христова

(изтегляния 602 от 3.7.2017 г.)

Св. Лаврентий – една хипотеза
Димо Чешмеджиев

(изтегляния 763 от 3.7.2017 г.)

Куропалати извън Византийската империя през IХ–ХI век
Николай Кънев

(изтегляния 1190 от 3.7.2017 г.)

Византийското отношение към Запада през ХI век
Димитър Димитров

(изтегляния 689 от 3.7.2017 г.)

Две светски биографии на кръстоносци и техните автори
Красимира Гагова

(изтегляния 632 от 3.7.2017 г.)

Анзберт за преминот на еден крстоносен одред низ областа “Градец”
Александър Атанасовски

(изтегляния 602 от 3.7.2017 г.)

Владетелската титулатура според папската кореспонденция от ХIII век
Василка Тъпкова-Заимова

(изтегляния 788 от 3.7.2017 г.)

Манастирите на Второто българско царство
Тодор Овчаров

(изтегляния 1529 от 3.7.2017 г.)

Император Йоан VII Палеолог и българските земи през 1390 г.
Момчил Младенов

(изтегляния 756 от 3.7.2017 г.)

ПОКЛОН ДЪЛБОК, УЧИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ!
Стоян Богданов

(изтегляния 594 от 25.7.2017 г.)