СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2003 / Том 11 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 231 от 3.7.2017 г.)

Родът и семейството в ранносредновековна Западна Европа
Надежда Христова
(изтегляния 216 от 3.7.2017 г.)

Св. Лаврентий – една хипотеза
Димо Чешмеджиев
(изтегляния 275 от 3.7.2017 г.)

Куропалати извън Византийската империя през IХ–ХI век
Николай Кънев
(изтегляния 354 от 3.7.2017 г.)

Византийското отношение към Запада през ХI век
Димитър Димитров
(изтегляния 235 от 3.7.2017 г.)

Две светски биографии на кръстоносци и техните автори
Красимира Гагова
(изтегляния 221 от 3.7.2017 г.)

Анзберт за преминот на еден крстоносен одред низ областа “Градец”
Александър Атанасовски
(изтегляния 219 от 3.7.2017 г.)

Владетелската титулатура според папската кореспонденция от ХIII век
Василка Тъпкова-Заимова
(изтегляния 310 от 3.7.2017 г.)

Манастирите на Второто българско царство
Тодор Овчаров
(изтегляния 577 от 3.7.2017 г.)

Император Йоан VII Палеолог и българските земи през 1390 г.
Момчил Младенов
(изтегляния 255 от 3.7.2017 г.)

ПОКЛОН ДЪЛБОК, УЧИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ!
Стоян Богданов
(изтегляния 202 от 25.7.2017 г.)