СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2003 / Том 11 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 265 от 3.7.2017 г.)

Родът и семейството в ранносредновековна Западна Европа
Надежда Христова
(изтегляния 249 от 3.7.2017 г.)

Св. Лаврентий – една хипотеза
Димо Чешмеджиев
(изтегляния 322 от 3.7.2017 г.)

Куропалати извън Византийската империя през IХ–ХI век
Николай Кънев
(изтегляния 402 от 3.7.2017 г.)

Византийското отношение към Запада през ХI век
Димитър Димитров
(изтегляния 275 от 3.7.2017 г.)

Две светски биографии на кръстоносци и техните автори
Красимира Гагова
(изтегляния 257 от 3.7.2017 г.)

Анзберт за преминот на еден крстоносен одред низ областа “Градец”
Александър Атанасовски
(изтегляния 256 от 3.7.2017 г.)

Владетелската титулатура според папската кореспонденция от ХIII век
Василка Тъпкова-Заимова
(изтегляния 357 от 3.7.2017 г.)

Манастирите на Второто българско царство
Тодор Овчаров
(изтегляния 630 от 3.7.2017 г.)

Император Йоан VII Палеолог и българските земи през 1390 г.
Момчил Младенов
(изтегляния 298 от 3.7.2017 г.)

ПОКЛОН ДЪЛБОК, УЧИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ!
Стоян Богданов
(изтегляния 232 от 25.7.2017 г.)