СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2003 / Том 11 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 283 от 3.7.2017 г.)

Родът и семейството в ранносредновековна Западна Европа
Надежда Христова
(изтегляния 275 от 3.7.2017 г.)

Св. Лаврентий – една хипотеза
Димо Чешмеджиев
(изтегляния 344 от 3.7.2017 г.)

Куропалати извън Византийската империя през IХ–ХI век
Николай Кънев
(изтегляния 643 от 3.7.2017 г.)

Византийското отношение към Запада през ХI век
Димитър Димитров
(изтегляния 300 от 3.7.2017 г.)

Две светски биографии на кръстоносци и техните автори
Красимира Гагова
(изтегляния 284 от 3.7.2017 г.)

Анзберт за преминот на еден крстоносен одред низ областа “Градец”
Александър Атанасовски
(изтегляния 275 от 3.7.2017 г.)

Владетелската титулатура според папската кореспонденция от ХIII век
Василка Тъпкова-Заимова
(изтегляния 387 от 3.7.2017 г.)

Манастирите на Второто българско царство
Тодор Овчаров
(изтегляния 1030 от 3.7.2017 г.)

Император Йоан VII Палеолог и българските земи през 1390 г.
Момчил Младенов
(изтегляния 356 от 3.7.2017 г.)

ПОКЛОН ДЪЛБОК, УЧИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ!
Стоян Богданов
(изтегляния 250 от 25.7.2017 г.)