СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Частните войни в кралство Франция при първите Капетинги (Х – ХII век): генезис и общи характеристики


Автори:
Ивелин Иванов

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


192 изтегляния от 3.7.2017 г.