СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Щрихи към “идеологическия портрет” на цар Калоян (1197–1207 г.)


Автори:
Пламен Павлов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 159-168

Резюме:

This article analyses some elements of the political thinking of Tsar Kaloyan: the Roman heritage in his system of values; his attitude to the Pope and to the Bulgarian archbishop; Kaloyan’s view of the continuity in the territorial and political development of the state.


Ключови думи:


Изтегляне


440 изтегляния от 3.7.2017 г.