Владетелската титулатура според папската кореспонденция от ХIII век


Василка Тъпкова-Заимова

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


248 изтегляния от 3.7.2017 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / France / Germany / Greece / Italy / Macedonia / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States