СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Владетелската титулатура според папската кореспонденция от ХIII век


Автори:
Василка Тъпкова-Заимова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


283 изтегляния от 3.7.2017 г.