Западно-европейска и балканска лексика в анонимен османски ръкопис от ХV век


Мария Калицин

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


212 изтегляния от 3.7.2017 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Greece / Macedonia / Netherlands / Portugal / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States