СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Село Добри дял от Търновска каза през ранните векове на османското владичество (ХVI–средата на ХVIII в.)


Автори:
Стефка Първева

Страници: 254-264

Резюме:

The paper discusses an important period in the history of the village of Dobri Dial that belonged to the kaza of Tarnovo. Using unpublished Ottoman documents the author examines certain aspects of the demographic and socioeconomic structures, status and development of the village and its population.


Ключови думи:


Изтегляне


310 изтегляния от 3.7.2017 г.