СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Село Добри дял от Търновска каза през ранните векове на османското владичество (ХVI–средата на ХVIII в.)


Автори:
Стефка Първева

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


232 изтегляния от 3.7.2017 г.