Село Добри дял от Търновска каза през ранните векове на османското владичество (ХVI–средата на ХVIII в.)


Стефка Първева

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


197 изтегляния от 3.7.2017 г.
Bulgaria / Canada / China / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / Greece / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States