СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Борислав Примов – изследовател в областта на българската етнография


Автори:
Мария Иванова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 27-31

Резюме:

This article is dedicated to the contribution of Borislav Primov to the ethnological studies in Bulgaria. The author examines Primov's approach to the complex study of the medieval European nations.


Ключови думи:


Изтегляне


274 изтегляния от 3.7.2017 г.