СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Метрополията Сердика между Централна и Западна Европа, и Европейския Югоизток през късната античност и ранното средновековие


Автори:
Ани Данчева-Василева

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


265 изтегляния от 3.7.2017 г.