СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За ролята на сексуалните отношения в брака – паралели между средновековния Изток и Запад


Автори:
Сашка Георгиева

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


228 изтегляния от 3.7.2017 г.