СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2004 / Том 12 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 182 от 3.7.2017 г.)

Фрагмент от атически надгробен релеф от Месамбрия
Анета Петрова
(изтегляния 220 от 3.7.2017 г.)

Наблюдения върху територията на Одесос в предримската епоха
Маргарит Дамянов
(изтегляния 415 от 3.7.2017 г.)

Мозайка “Нарцис” от Филипопол
Елена Кесякова
(изтегляния 235 от 3.7.2017 г.)

Un inedito signaculum betico
Юлия Барата
(изтегляния 209 от 3.7.2017 г.)

Залавянето на избягали роби в законите на Хамурапи
Владимир Попов
(изтегляния 239 от 3.7.2017 г.)

Зооморфни нефритови висулки от късен Шан
Мариана Малинова
(изтегляния 264 от 3.7.2017 г.)

Sulla tradizione degli viri illustres nel XVI: opere u manistiche d’iconografia antica
Алехандра Алмагро
(изтегляния 228 от 3.7.2017 г.)

Urbs aeterna през погледа на Амиан
Виолета Герджикова
(изтегляния 260 от 3.7.2017 г.)

Българският аул и византийският балкански град
Рашо Рашев
(изтегляния 778 от 3.7.2017 г.)

Марцианопол и Салици
Павел Георгиев
(изтегляния 419 от 3.7.2017 г.)

За етимологията на топонима Колена
Тодор Енчев
(изтегляния 226 от 3.7.2017 г.)

Капаци ли са т.нар. “свещници”?
Борис Борисов
(изтегляния 211 от 3.7.2017 г.)

Кучето в погребалната практика по българските земи
Тодор Овчаров
(изтегляния 571 от 3.7.2017 г.)