СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2004 / Том 12 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 193 от 3.7.2017 г.)

Фрагмент от атически надгробен релеф от Месамбрия
Анета Петрова
(изтегляния 229 от 3.7.2017 г.)

Наблюдения върху територията на Одесос в предримската епоха
Маргарит Дамянов
(изтегляния 483 от 3.7.2017 г.)

Мозайка “Нарцис” от Филипопол
Елена Кесякова
(изтегляния 251 от 3.7.2017 г.)

Un inedito signaculum betico
Юлия Барата
(изтегляния 218 от 3.7.2017 г.)

Залавянето на избягали роби в законите на Хамурапи
Владимир Попов
(изтегляния 252 от 3.7.2017 г.)

Зооморфни нефритови висулки от късен Шан
Мариана Малинова
(изтегляния 282 от 3.7.2017 г.)

Sulla tradizione degli viri illustres nel XVI: opere u manistiche d’iconografia antica
Алехандра Алмагро
(изтегляния 242 от 3.7.2017 г.)

Urbs aeterna през погледа на Амиан
Виолета Герджикова
(изтегляния 268 от 3.7.2017 г.)

Българският аул и византийският балкански град
Рашо Рашев
(изтегляния 891 от 3.7.2017 г.)

Марцианопол и Салици
Павел Георгиев
(изтегляния 456 от 3.7.2017 г.)

За етимологията на топонима Колена
Тодор Енчев
(изтегляния 244 от 3.7.2017 г.)

Капаци ли са т.нар. “свещници”?
Борис Борисов
(изтегляния 220 от 3.7.2017 г.)

Кучето в погребалната практика по българските земи
Тодор Овчаров
(изтегляния 687 от 3.7.2017 г.)