СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2004 / Том 12 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 581 от 3.7.2017 г.)

Фрагмент от атически надгробен релеф от Месамбрия
Анета Петрова

(изтегляния 639 от 3.7.2017 г.)

Наблюдения върху територията на Одесос в предримската епоха
Маргарит Дамянов

(изтегляния 1434 от 3.7.2017 г.)

Мозайка “Нарцис” от Филипопол
Елена Кесякова

(изтегляния 801 от 3.7.2017 г.)

Un inedito signaculum betico
Юлия Барата

(изтегляния 640 от 3.7.2017 г.)

Залавянето на избягали роби в законите на Хамурапи
Владимир Попов

(изтегляния 864 от 3.7.2017 г.)

Зооморфни нефритови висулки от късен Шан
Мариана Малинова

(изтегляния 820 от 3.7.2017 г.)

Sulla tradizione degli viri illustres nel XVI: opere u manistiche d’iconografia antica
Алехандра Алмагро

(изтегляния 712 от 3.7.2017 г.)

Urbs aeterna през погледа на Амиан
Виолета Герджикова

(изтегляния 647 от 3.7.2017 г.)

Българският аул и византийският балкански град
Рашо Рашев

(изтегляния 1994 от 3.7.2017 г.)

Марцианопол и Салици
Павел Георгиев

(изтегляния 1163 от 3.7.2017 г.)

За етимологията на топонима Колена
Тодор Енчев

(изтегляния 709 от 3.7.2017 г.)

Капаци ли са т.нар. “свещници”?
Борис Борисов

(изтегляния 642 от 3.7.2017 г.)

Кучето в погребалната практика по българските земи
Тодор Овчаров

(изтегляния 1835 от 3.7.2017 г.)