СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2004 / Том 12 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 683 от 3.7.2017 г.)

Фрагмент от атически надгробен релеф от Месамбрия
Анета Петрова

(изтегляния 745 от 3.7.2017 г.)

Наблюдения върху територията на Одесос в предримската епоха
Маргарит Дамянов

(изтегляния 1578 от 3.7.2017 г.)

Мозайка “Нарцис” от Филипопол
Елена Кесякова

(изтегляния 1012 от 3.7.2017 г.)

Un inedito signaculum betico
Юлия Барата

(изтегляния 739 от 3.7.2017 г.)

Залавянето на избягали роби в законите на Хамурапи
Владимир Попов

(изтегляния 957 от 3.7.2017 г.)

Зооморфни нефритови висулки от късен Шан
Мариана Малинова

(изтегляния 928 от 3.7.2017 г.)

Sulla tradizione degli viri illustres nel XVI: opere u manistiche d’iconografia antica
Алехандра Алмагро

(изтегляния 794 от 3.7.2017 г.)

Urbs aeterna през погледа на Амиан
Виолета Герджикова

(изтегляния 740 от 3.7.2017 г.)

Българският аул и византийският балкански град
Рашо Рашев

(изтегляния 2103 от 3.7.2017 г.)

Марцианопол и Салици
Павел Георгиев

(изтегляния 1274 от 3.7.2017 г.)

За етимологията на топонима Колена
Тодор Енчев

(изтегляния 826 от 3.7.2017 г.)

Капаци ли са т.нар. “свещници”?
Борис Борисов

(изтегляния 732 от 3.7.2017 г.)

Кучето в погребалната практика по българските земи
Тодор Овчаров

(изтегляния 2004 от 3.7.2017 г.)