СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2004 / Том 12 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 240 от 3.7.2017 г.)

Фрагмент от атически надгробен релеф от Месамбрия
Анета Петрова
(изтегляния 271 от 3.7.2017 г.)

Наблюдения върху територията на Одесос в предримската епоха
Маргарит Дамянов
(изтегляния 606 от 3.7.2017 г.)

Мозайка “Нарцис” от Филипопол
Елена Кесякова
(изтегляния 295 от 3.7.2017 г.)

Un inedito signaculum betico
Юлия Барата
(изтегляния 257 от 3.7.2017 г.)

Залавянето на избягали роби в законите на Хамурапи
Владимир Попов
(изтегляния 302 от 3.7.2017 г.)

Зооморфни нефритови висулки от късен Шан
Мариана Малинова
(изтегляния 332 от 3.7.2017 г.)

Sulla tradizione degli viri illustres nel XVI: opere u manistiche d’iconografia antica
Алехандра Алмагро
(изтегляния 290 от 3.7.2017 г.)

Urbs aeterna през погледа на Амиан
Виолета Герджикова
(изтегляния 307 от 3.7.2017 г.)

Българският аул и византийският балкански град
Рашо Рашев
(изтегляния 1031 от 3.7.2017 г.)

Марцианопол и Салици
Павел Георгиев
(изтегляния 556 от 3.7.2017 г.)

За етимологията на топонима Колена
Тодор Енчев
(изтегляния 293 от 3.7.2017 г.)

Капаци ли са т.нар. “свещници”?
Борис Борисов
(изтегляния 265 от 3.7.2017 г.)

Кучето в погребалната практика по българските земи
Тодор Овчаров
(изтегляния 803 от 3.7.2017 г.)