СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Локална terra sigillata от пътните станции Sostra и Ad radices по пътя Ескус – Филипопол


Автори:
Мария Иванова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 47-58

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


1189 изтегляния от 3.7.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (853) / Albania  (1) / Bulgaria  (96) / China  (2) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (3) / France  (5) / Germany  (44) / Portugal  (1) / Romania  (1) / Russian Federation  (9) / Serbia  (2) / Sweden  (2) / Ukraine  (5) / United Kingdom  (40) / United States  (124)