СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Към проучването на владетелската институция в Западна Мала Азия и Егейска Тракия през Омировата епоха


Автори:
Стефан Йорданов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 111-126

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


266 изтегляния от 3.7.2017 г.