СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Институцията на койнона в Горна Македония - предпоставки и характерни особености на разпространението й


Автори:
Георги Митрев

Страници: 127-134

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


317 изтегляния от 3.7.2017 г.