СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За етимологията на топонима Колена


Автори:
Тодор Енчев

Страници: 185-191

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


304 изтегляния от 3.7.2017 г.