СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Иисус Христос в иконографията на средновековните български монети


Автори:
Христо Харитонов

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


422 изтегляния от 3.7.2017 г.